O nama

Naša priča

Preduzeće „Iva Agrar” DOO Lajkovac postoji već 25 godina a uspešno se bavi eksploatacijom krečnjaka više od 10 godina.

Ležišta krečnjaka „Ostreš” i „Bajevac” nalaze se na teritoji opštine Lajkovac. Izuzetna lokacija i dobra povezanost sa magistralnim putevima i železničkom prugom omogućile su kontinuirani proces eksploatacije i opravdanost poverenja kupaca.

O nama

Nedavno otvoren je i novi površinski kop ležišta „Bajevac” koji ima veliki potencijal za nesmetanu eksploataciju. Ova dva ležišta zauzimaju oko 40ha zemlje što naše preduzeće plasira na lidersku poziciju u proizvodnji krečnjačkih agregata. Pored ova dva kopa, eksploatacija se vrši u okviru još jedne radne jedinice.

U pitanju je ležište „Osečenica”, smešteno na teritoji opštine Mionica sa izuzetnim kvalitetom i velikim kapacitetom.

Velika potražnja za krečnjačkim agregatima zahteva stalno unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje. Nabavkom savremene opreme omogućena je stalna proizvodnja i prerada agregata od oko 10.000 tona dnevno. Međutim, uz velike količine proizvoda koje su neophodne za zadovoljavanje poteba kupaca, potrebno je i uspostaviti zahtevani kavalitet.

Od ove godine, preduzeće „Iva Agrar“ započela je evropski projekat u postizanju zahtevanog kvaliteta prema EU standardima. Uspostavlja se Fabrička kontrola proizvodnje (FPC), koja ima za cilj redovno kontrolisanje proizvodnje sa akcentom na unapređenju kvaliteta proizvoda. Otvorena je labaratorija za kontrolu kvaliteta proizvoda, u kojoj će se vršiti sva neophodna ispitivanja koja zahtevaju kako domaći tako i evropski standardi.