Kamenolom Ostreš

Eksploatacija krečnjaka na Kamenolomu Ostreš vrši se od 2008. godine. Ležište je smešteno u mestu Stepanje, koje je udaljeno oko 5 km od opštine Lajkovac. Nedaleko od samog kamenoloma nalazi se uključenje za autoput „Miloš Veliki“, što omogućuje dobru transportnu komunikaciju i plasman poizvoda na široko tržište.

 

Proizvodnja krečnjačkih agregata vrši pomoću dva stacionarna drobilična postrojenja proizvođača Nace. Finalni proizvodi ovog postrojenja su frakcionisani agregati za beton i asfalt, tamponi za izradu nosećih slojeva za izgradnju puteva, tucanik, separisani lomljeni kamen i odminirani kameni agregati.

 

Proizvodnja je organizovana u dve smene, 16h dnevno, 6 dana u nedelji.

Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi oko 3000 t.

Godišnja proizvodnja svih vrsta materijala iznosi oko 600.000 t.

Overene rezereve za postojeće eksploataciono polje iznose oko 6.000.000 t.

 

Primena

Vrsta materijala

Agregati za beton i asfalt

frakcija 0-4 mm

frakcija 4-8 mm

frakcija 8-16 mm

frakcija 16-22 mm

frakcija 16-32 mm

mešavina za beton 0-8 mm

mešavina za beton 0-16 mm

 

Tamponi za izradu nosećih slojeva

tampon 0-31,5 mm

tampon 0-63 mm

Tucanik za drenažne sisteme

tucanik 32-63 mm

tucanik 63-120 mm

Separisani lomljeni kamen

200-400 mm

Odminirani lomljeni kamen

0-400 mm