Kamenolom Bajevac

Eksploatacija krečnjaka na kamenolomu Bajevac vrši se od 2018. godine. Ležište je smešteno u mestu Bajevac u blizini opštine Lajkovac. Proizvodnja krečnjačkih agregata vrši se pomoću mobilnog drobiličnog postrojenja proizvođača Metso Minerals a kapacitet ove drobilice iznosi 300 t/h.

 

Finalni proizvodi ove drobilice su tamponi za izradu nosećih slojeva u izgradnji puteva. Trenutno su angažovane tri mobilne drobilice ovog tipa koje rade u dve smene, 16 h dnevno, 6 dana u nedelji. Iskorišćenje kapaciteta proizvodnje zavisi od potreba tržišta dok dnevni kapacitet proizvodnje izosi oko 4000 t.

 

Pored proizvodnje tampona, krečnjak iz ležišta Bajevac koristi se za proizvodnju frakcionisanih kamenih agregata za beton i asfalt. Odminirani materijal se transportu je do pogona za preradu se speraciji Ostreš, koja je udaljena 2 km od kamenoloma.

 

Godišnja proizvodnja svih vrsta materijala iznosi oko 1.000.000 t.

 

Overene rezerve za trenutno eksploataciono polje iznose oko 3.000.000 t, dok su procenjene rezerve za celo ležište oko 12.000.000 t.