Kamenolom Osečenica

Eksploatacija krečnjaka na Kamenolomu Osečenica vršri se 2016. godine. Ležište je smešteno u mestu Osečenica u blizini opštine Mionica. Proizvodnja krečnjačkih agregata vrši se pomoću dva stacionarna drobilična postrojenja. Na jednom pogonu vrši se proizvodnja frakcionisanih kamenih agregata namenjenih za asfalt i beton, dok se na drugom postrojenju vrši proizvodnja tampona za izradnu nosećih slojeva pri izgradnji puteva.

 

Ovo ležište okarakterisano je izuzetnim kvalitetom krečnjaka. Učešće CaCO3 u ukupnoj stenskoj masi iznosi oko 95%, što otvara mogućnosti za širok dijapazon primene krečnjačkih agregata.

 

Proizvodnja je organizovana, 16h dnevno, 6 dana u nedelji.

Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi oko 2000 t.

Godišnja proizvodnaja iznosi oko 400.000 t svih vrsta materijala.

Overene rezerve krečnjaka za trenutno eksploataciono polje iznose oko 8.000.000 t.