Cenovnik supstrata
Štampa
    5 лит.     -50,00+ПДВ 20%  + превоз

    10 лит.   -98,00+ПДВ 20%  + превоз

    25 лит. -245,00+ПДВ 20%  + превоз

    50 лит. -490,00+ПДВ 20%  + превоз   

    ,,ИВАЛ" 0,500 лит. 140,00 +ПДВ 8%
   

    Цене су Ф-ко магацин Непричава

    Трошкови транспорта се посебно зарачунавају сразмерно паковању од 5 лит.


    До 50 км.           4,00 дин /ком.  Ваљево, Уб, Лазаревац, Љиг,

    Од 50-100 км    5,00 дин /ком.  Београд,Панчево, Обреновац, Шабац,Чачак

    Од 100-200 км  6,00 дин /ком.  Краљево,Крагујевац,Н:Сад

    Преко 200 км    7,00 дин /ком.  Крушевац,В.Бања

,  

    Цене важе од 01.02.2013 године
Poslednje ažurirano ( sreda, 27 mart 2013 14:00 )